Kaj pomeni čakalna doba in kaj je to doplačilo na premijo?

Čakalna doba je zakonsko določeno obdobje treh mesecev, v katerih plačujete zavarovalno premijo, v tem času pa ne morete koristiti uslug iz naslova dopolnilnega zavarovanja. Čakalna doba velja v primeru, če sklenete dopolnilno zavarovanje po preteku 1 meseca od ureditve obveznega zavarovanja ali od zavezanosti za samostojno plačevanje. Primer: Zoran S. je končal študij, se [...]

Odpoved zavarovanja

Dopolnilno zavarovanje se lahko odpove in sicer v primeru: Če zavarovancu preneha status zavarovanje osebe iz naslova obveznega zavarovanja Če želi zavarovanec iz kakršnega koli razloga zamenjati zavarovalnico Če zaradi neplačevanja mesečnih premij zavarovanje odpove oz. prekine zavarovalnica Ne glede na sklenjeno dobo dopolnilnega zavarovanja, je le-to možno odpovedati po pretečenem enem letu zavarovanja, računati [...]

Kako je z sklenitvijo dopolnilnega zavarovanja ob zaposlitvi?

Če ste se prijavili na Zavod za zaposlovanje, razmišljate o zaposlitvi, samozaposlitvi ali ste dopolnili 26. let, si morate kot prvo urediti obvezno zavarovanje, to pa storite na vam najbližji enoti ZZZS-ja. Ker pa obvezno zavarovanje v določenih primerih ne krije v celoti zdravstvenih storitev, morate razliko doplačati iz lastnega žepa. S sklenitvijo dopolnilnega zavarovanja [...]

Izgubil sem status študenta – ali potrebujem dopolnilno zavarovanje?

Zdravstveni sistem v Republiki Sloveniji pozna dvoje zdravstvenih zavarovanj – obvezno zavarovanje, katerega imajo otroci in šoloobvezna mladina urejenega preko staršev, ostali pa si ga moraju urediti na najbližji izpostavi ZZZS-ja ter dopolnilno zavarovanje, katero vam pomaga pri plačevanju doplačil zdravstvenih storitev, zdravil ali medicinsko-tehničnih pripomočkov, katerih znesek je večji kot kritje iz obveznega zavarovanja. [...]

Dopolnil sem 26 let – kako naj ravnam glede zdravstvenega zavarovanja?

Glede na zakonska določila si morajo osebe, katere dopolnijo 26. let, tudi če še imajo status študenta ali dijaka, urediti obvezo zavarovanje na najbližji enoti ZZZS-ja, saj ne morejo več uveljavljati zdravstvenega zavarovanja preko družinskega člana. V izogib plačevanju doplačil pri določenih zdravstvenih storitvah, pri katerih obvezno zavarovanje ne pokrije celotnega stroška, pa priporočamo, da [...]