Category Archives for Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Kaj pomeni čakalna doba in kaj je to doplačilo na premijo?

Čakalna doba je zakonsko določeno obdobje treh mesecev, v katerih plačujete zavarovalno premijo, v tem času pa ne morete koristiti uslug iz naslova dopolnilnega zavarovanja. Čakalna doba velja v primeru, če sklenete dopolnilno zavarovanje po preteku 1 meseca od ureditve obveznega zavarovanja ali od zavezanosti za samostojno plačevanje.

Primer: Zoran S. je končal študij, se prijavil na Zavod za zaposlovanje in si 30.9.2013 uredil osnovno zavarovanje. Ker je po dveh mesecih nenadoma zbolel, je moral na obisk k zdravniku in dobil zdravila, oboje pa je moral doplačati, saj samo iz naslova obveznega zavarovanja ni imel dovolj kritja. Zato se je odločil, da si uredi tudi dopolnilno zavarovanje, ker pa ga je slenil 10.12.2013, je zapadel v trimesečno čakalno dobo in bo usluge dopolnilnega zavarovanja lahko koristil šele v aprilu naslednjega leta (zavarovanje začne običajno teči s 1. dnem v naslednjem mesecu).

Doplačilo na premijo dopolnilnega zavarovanja je zakonsko določen znesek oz. delež od premije, katerega mora plačevati vsak državljan RS po dopolnjenem 26. letu, za vsako polno leto neplačevanja premij dopolnilnega zavarovanja. Višina doplačila je 3% od višine mesečne premije.

Zato je zelo pametno, da si zavarovanje uredite takoj, ko je to potrebno. Tako na eni strani ne boste imeli čakalne dobe, na drugi strani pa boste plačevali najnižjo premijo za dopolnilno zavarovanje. Z vsakim letom brez zavarovanja bo premija za vse življenje višja za 3%, kar pa v 10. ali 20. letih pomeni zelo veliko denarja.

Naročite dopolnilno zavarovanje sedaj ali nas pokličite na 040 564 462.

Odpoved zavarovanja

Dopolnilno zavarovanje se lahko odpove in sicer v primeru:

 • Če zavarovancu preneha status zavarovanje osebe iz naslova obveznega zavarovanja
 • Če želi zavarovanec iz kakršnega koli razloga zamenjati zavarovalnico
 • Če zaradi neplačevanja mesečnih premij zavarovanje odpove oz. prekine zavarovalnica

Ne glede na sklenjeno dobo dopolnilnega zavarovanja, je le-to možno odpovedati po pretečenem enem letu zavarovanja, računati pa je potrebno še na trimesečni odpovedni rok. Ko se odpovedni rok izteče, je dopolnilno zavarovanje dokončno prekinjeno.

dopolnilno

Kako je z sklenitvijo dopolnilnega zavarovanja ob zaposlitvi?

Če ste se prijavili na Zavod za zaposlovanje, razmišljate o zaposlitvi, samozaposlitvi ali ste dopolnili 26. let, si morate kot prvo urediti obvezno zavarovanje, to pa storite na vam najbližji enoti ZZZS-ja. Ker pa obvezno zavarovanje v določenih primerih ne krije v celoti zdravstvenih storitev, morate razliko doplačati iz lastnega žepa. S sklenitvijo dopolnilnega zavarovanja se temu izognete, saj vam razliko doplača zavarovalnica.

Če dopolnilno zavarovanje sklenete kasneje kot v 1 mesecu od ureditve obveznega zavarovanja, vam najprej začne teči trimesečna čakalna doba, šele nato lahko koristite dopolnilno zavarovanje.

Dopolnil sem 26 let – kako naj ravnam glede zdravstvenega zavarovanja?

Glede na zakonska določila si morajo osebe, katere dopolnijo 26. let, tudi če še imajo status študenta ali dijaka, urediti obvezo zavarovanje na najbližji enoti ZZZS-ja, saj ne morejo več uveljavljati zdravstvenega zavarovanja preko družinskega člana.

V izogib plačevanju doplačil pri določenih zdravstvenih storitvah, pri katerih obvezno zavarovanje ne pokrije celotnega stroška, pa priporočamo, da sklenete tudi dopolnilno zavarovanje, s katerim boste preprečili dodatne stroške, ki se tičejo plačevanja storitev.

Obvezno zavarovanje ne krije nujno celotnega stroška določenih zdravstvenih storitev, zdravil ali medicinsko-tehničnih pripomočkov, zatorej se pozanimajte o sklenitvi dopolnilnega zavarovanja ali ga kar takoj naročite preko naše strani, da vam ga uredimo v najkrajšem možnem času.

Dopolnilno zavarovanje nudi več zavarovalnic – katera je zame najprimernejša?

V Sloveniji trenutno tri zavarovalnice izpoljnjujejo pogoje in kriterije za nudenje dopolnilnega zavarovanja, to so: Adriatic Slovenica, Vzajemna in Zavarovalnica Triglav.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga, da morajo vse tri zavarovalnice, ne glede na višino mesečnih premij enake zdravstvene storitve nuditi v enakem znesku.

V osnovi je dopolnilno zavarovanje enako pri vseh treh zavarovalnicah. Kljub temmu pa je vsaka od njih dodali razne druge ugodnosti, da prepriča zavarovance za sklenitev dopolnilnega zavarovanja razno pri njih. Vzajemna ima najnižjo premijo in še kar nekaj drugih ugodnosti.

Svetujemo vam, da si preberete splošne pogoje vseh treh ponudnikov in izberete ter sklenete dopolnilno zavarovanje pri tisti zavarovalnici, katera vašim željam in potrebam nudi najugodnejšo rešitev.

dopolnilno zavarovanje, najnižja premija

Možnost zamrznitve oz. mirovanja ter ponovna aktivacija dopolnilnega zavarovanja

Dijaki oz. študentje brez trenutnega statusa, ki plačujejo premije dopolnilnega zavarovanja in v novem šolskem letu status ponovno pridobijo, imajo možnost zamrznitve oz. mirovanja dopolnilnega zavarovanja, kar pomeni, da v obdobju ko jim velja status dijaka ali študenta, mesečnih premij ni potrebno vplačevati.

Če dijak oz. študent status izgubi, se zaposli ali dopolni 26. let, se dopolnilno zavarovanje ponovno aktivira in oseba nadalje vplačuje mesečne premije.

Pri tem je potrebno biti pozoren, da se dopolnilno zavarovanje sklene pravočasno, kar pomeni v roku 30 dni od tega, ko bi ga moral imeti sklenjenega.

kdaj dopolnilno zavarovanje

Zavarovalna doba in možnost odpovedi zavarovanja

Dopolnilno zavarovanje se pri vseh treh zavarovalnicah sklene za minimalno 1 leto ter največ do 10 let. Če ni zadržkov od obeh pogodbenih strank, se zavarovanje po preteku zavarovalne dobe avtomatsko podaljša za dogovorjeno zavarovalno dobo.

Zavarovanec ima možnost, da po preteku 1 leta brez dodatnih stroškov zavarovanje prekine, s tem, da mora preteči še trimesečni odpovedni rok.

Če po prekinitvi zavarovanja ne sklenete novega dopolnilnega zavarovanja v roku 1 meseca, vam po sklenitvi teče še trimesečna čakalna doba, takrat usluge dopolnilnega zavarovanja ne morete koristiti.

dodatno zavarovanje

Kdaj je potrebno razmišljati o sklenitvi dopolnilnega zavarovanja?

Načeloma je dobro in priporočljivo, da si dopolnilno zavarovanje uredi vsak državljan Republike Slovenije, razen tistih oseb, ki so trenutno po zakonu tega oproščene (otroci in šoloobvezni mladostniki, študentje z urejenim statusom do 26. leta starosti ter brezposelne osebe in osebe v hudih socialnih stiskah).
Sklenitev dopolnilnega zavarovanja priporočamo:

 • Če izgubite status dijaka ali študenta
 • Če se prvič zaposlite
 • Če ste dopolnili 26. let starosti
 • Če med študijem odpirate s.p.
 • Če ste družabnik v d.o.o. ali d.n.o. podjetu
 • Če iz kakršnih koli razlogov zamenjujete zavarovalnico
 • Če ste na novo postali državljan Republike Slovenije
 • Če iz kakršnih koli razlogov še nimate urejenega dopolnilnega zavarovanja

V kolikor si ne boste uredili dopolnilnega zavarovanja, boste doplačila zdravstvenih storitev, zdravil in/ali medicinsko-tehničnih pripomočkov plačevali sami.

Sklenitev dopolnilno zavarovanje po najnižji ceni.

kdaj skleniti dopolnilno zavarovanje

Je dodatno zavarovanje tudi dopolnilno zavarovanje?

Dodatno zavarovanje je izraz, s katerim mnogi ljudje enostavneje ali bolj po domače imenujejo dopolnilno zavarovanje, kljub temu pa to ni enako zavarovanje.

Določene zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnični pripomočki namreč presegajo delež oz. višino zneska, katerega krije obvezno zavarovanje, zato je pomembno ter v dobrobit zavarovanca, da si uredi tudi dodatno oz. dopolnilno zavarovanje.

V določenih primerih se namreč lahko zgodi, da lahko zdravstvene storitve dosegajo zneske od nekaj 100€ do celo nekaj 1.000€ ali 10.000€, vsi pa vemo, da je takšne zneske težje poravnati.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa višino kritja določenih zdravstvenih storitev in zdravil iz obveznega zavarovanja in višino doplačila, katerega plačate sami ali pa vam ga poravna zavarovalnica, če imate sklenjeno dodatno oz. dopolnilno zavarovanje.

Kljub temu je potrebno biti pozoren pri razlikovanju dodatnega in dopolnilnega zavarovanja. Poznamo več vrst dodatnega zavarovanja, saj sem prištevamo različne oblike zavarovanj, ki jih lahko sklenemo, da se kako zavarujemo. dopolnilno zavarovanje pa pomeni samo eno vrsto zavarovanja, ki nas ščiti pred samostojnimi doplačili pri koriščenju zdravstvenih storitev.

dodatno zavarovanje

Kdaj je najbolje skleniti dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno (oz. mnogokrat tudi dodatno) zavarovanje je priporočljivo skleniti ob izgubi statusa dijaka oz. študenta po 18. letu starosti, če se odločite odpreti s.p. in/ ali po dopolnjenem 26. letu starosti, četudi še uveljavljate status študenta.

V nasprotnem primeru boste primorani sami poravnati razliko med višino zneska določene zdravstvene storitve, zdravil ali medicinsko-tehničnih pripomočkov in višino zneska, ki ga krije obvezno zavarovanje.

Ne pozabimo!

V kolikor dopolnilno zavarovanje sklenete več kot mesec dni od ureditve obveznega zavarovanja, morate prestati trimesečno čakalno dobo – v tem času vplačujete mesečno premijo, ne morete pa koristiti uslug dopolnilnega zavarovanja.

kdaj dopolnilno zavarovanje