Category Archives for Zdravstveno zavarovanje

Izgubil sem status študenta – ali potrebujem dopolnilno zavarovanje?

Zdravstveni sistem v Republiki Sloveniji pozna dvoje zdravstvenih zavarovanj – obvezno zavarovanje, katerega imajo otroci in šoloobvezna mladina urejenega preko staršev, ostali pa si ga moraju urediti na najbližji izpostavi ZZZS-ja ter dopolnilno zavarovanje, katero vam pomaga pri plačevanju doplačil zdravstvenih storitev, zdravil ali medicinsko-tehničnih pripomočkov, katerih znesek je večji kot kritje iz obveznega zavarovanja.

Svetujemo, da si ob izgubi statusa nemudoma uredite tako obvezno kot dopolnilno zavarovanje ter se s tem izognete morebitnim večjim stroškom in dodatnim nevšečnostim ob obisku zdravnika ali lekarne.

Naročite dopolnilno zavarovanje preko naše strani in izkoristite najnižjo ceno za dopolnilno zavarovanje in druge ugodnosti preko Vzajemne in naše zavarovalne agencije.

Izgubil sem status študenta – ali potrebujem dopolnilno zavarovanje?

Vse o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Obvezno zdravstveno zavarovanje je temelj zdravstvenega zavarovanja vsakega državljana Republike Slovenije. Mnogi ljudje ga pogovorno imenujejo osnovno zavarovanje, kar je po eni strani pravilno, saj zagotavlja osnovo za vse nadaljnje vrste zavarovanj, predvsem dopolnilnega zavarovanja. Namreč, če nimate urejenega obveznega zavarovanja, ne morete skleniti dopolnilnega zavarovanja.

Do dopoljnjenega 18. leta starosti so mladostniki zavarovani preko svojih staršev, kar lahko koristijo izjemoma do 26. leta starosti, če se do takrat še dodatno šolajo ali vpišejo študij.

Obvezno zavarovanje si vsak državljan lahko uredi na območnih enotah ZZZS-ja, trajno brezposelni in ljudje v socialnih stiskah pa preko območnih Centrov za socialno delo, slednjim je priznano tudi dopolnilno zavarovanje.

Zato ne pozabite:

Dopolnilnega zavarovanja ne moremo uveljavljati brez urejenega obveznega zavarovanja.

obvezno zavarovanje

Razmerje kritja med osnovnim in dopolnilnim zavarovanjem

Zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji je sestavljeno iz obveznega in dopolnilnega zavarovanja. Mnogokrat se nam poraja vprašanje »V kolikšni meri nam določeno zdravstveno storitev krije obvezno in v kolikšni dopolnilno zavarovanje?«

Enostaven odgovor bi se na tem mestu glasil, da je delež kritja iz obveznega in delež kritja iz dopolnilnega zavarovanja odvisen od vrste in/ali obsega določene zdravstvene storitve.

V grobem lahko rečemo, da obvezno zavarovanje krije povprečno 70% in dopolnilno zavarovanje povprečno 30% zdravstvene storitve. Vsi, ki vas zanima podrobna razdelitev deležev kritja med obveznim in dopolnilnim zavarovanjem, pa svetujemo, da preverite podatke v »Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ.«

dopolnilno

Oblike zdravstvenih zavarovanj v Republiki Sloveniji

Vsak državljan Republike Slovenije ima možnost pridobitve zdravstvenega zavarovanja, katero je razdeljeno iz dveh delov:

  1. obvezno zavarovanje: otroci do 18. leta starosti imajo zagotovljeno obvezno zavarovanje preko zdravstvenega zavarovanja svojih staršev, izjemoma tudi do 26. leta starosti, če nadaljujejo šolanje. Obvezno zavarovanje si lahko preko območnih centrov za socialno delo zagotovijo tudi brezposelne osebe in osebe v hudi socialni stiski – v takšnih primerih je poleg obveznega dodano tudi dopolnilno zavarovanje.
  2. dopolnilno zavarovanje: dopolnilno zavarovanje je vrsta zavarovanja, katero pomaga kriti razliko med kritjem osnovnega zavarovanja in zneskom določene zdravstvene storitve. Dopolnilo zavarovanje nudijo tri zavarovalnice v Republiki Sloveniji, to so Zavarovalnica Triglav, Vzajemna in Adriatic Slovenica.

Ne pozabite!

Po dopolnjenem 26. letu starosti si morate samostojno urediti osnovno in dopolnilno zavarovanje, tudi če še izpolnjujete pogoj s statusom študenta, prav tako pa si morate urediti dopolnilno zavarovanje, če se med študijem zaposlite, saj vam delodajalec uredi le osnovno zavarovanje.

Primer A: Tanja U. je stara 24 let in nima statusa študentke. Zaradi brezvestnega voznika je v prometni nesreči utrpela hude poškodbe, ker pa ima urejeno obvezno in dopolnilno zavarovanje, ji bo stroške zdravljenja v celoti krila zavarovalnica in ZZZS.

Primer B: Gorazd P. je star 26 let in trenutno še študira medicino. Med študijem se je tudi zaposlil in njegov delodajalec mu je uredil obvezno zavarovanje. Pred kratkim si je med rolanjem poškodoval roko, ker pa ni imel urejenega dopolnilnega zavarovanja, je del stroškov oskrbe poškodbe in protibolečinskih zdravil moral kriti sam.

dopolnilno-zavarovanje