Odpoved zavarovanja

Dopolnilno zavarovanje se lahko odpove in sicer v primeru:

  • Če zavarovancu preneha status zavarovanje osebe iz naslova obveznega zavarovanja
  • Če želi zavarovanec iz kakršnega koli razloga zamenjati zavarovalnico
  • Če zaradi neplačevanja mesečnih premij zavarovanje odpove oz. prekine zavarovalnica

Ne glede na sklenjeno dobo dopolnilnega zavarovanja, je le-to možno odpovedati po pretečenem enem letu zavarovanja, računati pa je potrebno še na trimesečni odpovedni rok. Ko se odpovedni rok izteče, je dopolnilno zavarovanje dokončno prekinjeno.

dopolnilno

Delite na Facebook