Dopolnilno zavarovanje nudi več zavarovalnic – katera je zame najprimernejša?

V Sloveniji trenutno tri zavarovalnice izpoljnjujejo pogoje in kriterije za nudenje dopolnilnega zavarovanja, to so: Adriatic Slovenica, Vzajemna in Zavarovalnica Triglav. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga, da morajo vse tri zavarovalnice, ne glede na višino mesečnih premij enake zdravstvene storitve nuditi v enakem znesku. V osnovi je dopolnilno zavarovanje enako pri vseh [...]

Kako ravnati ob poteku statusa študenta (oz. dijaka)

Če vam poteče status študenta / dijaka ali ste dopolnili 26. let, mogoče razmišljate o prvi zaposlitvi ali pa se prijavljate na zavod za zaposlovanje – ne glede na omenjene situacije si morate najprej urediti obvezno zavarovanje na vam najbližji enoti ZZZS-ja, sicer boste primorani iz lastnega žepa plačevati celotno vsoto določene zdravstvene storitve. Svetujemo [...]

Možnost zamrznitve oz. mirovanja ter ponovna aktivacija dopolnilnega zavarovanja

Dijaki oz. študentje brez trenutnega statusa, ki plačujejo premije dopolnilnega zavarovanja in v novem šolskem letu status ponovno pridobijo, imajo možnost zamrznitve oz. mirovanja dopolnilnega zavarovanja, kar pomeni, da v obdobju ko jim velja status dijaka ali študenta, mesečnih premij ni potrebno vplačevati. Če dijak oz. študent status izgubi, se zaposli ali dopolni 26. let, [...]

Zavarovalna doba in možnost odpovedi zavarovanja

Dopolnilno zavarovanje se pri vseh treh zavarovalnicah sklene za minimalno 1 leto ter največ do 10 let. Če ni zadržkov od obeh pogodbenih strank, se zavarovanje po preteku zavarovalne dobe avtomatsko podaljša za dogovorjeno zavarovalno dobo. Zavarovanec ima možnost, da po preteku 1 leta brez dodatnih stroškov zavarovanje prekine, s tem, da mora preteči še [...]

Kdaj je potrebno razmišljati o sklenitvi dopolnilnega zavarovanja?

Načeloma je dobro in priporočljivo, da si dopolnilno zavarovanje uredi vsak državljan Republike Slovenije, razen tistih oseb, ki so trenutno po zakonu tega oproščene (otroci in šoloobvezni mladostniki, študentje z urejenim statusom do 26. leta starosti ter brezposelne osebe in osebe v hudih socialnih stiskah). Sklenitev dopolnilnega zavarovanja priporočamo: Če izgubite status dijaka ali študenta [...]