Vse o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Obvezno zdravstveno zavarovanje je temelj zdravstvenega zavarovanja vsakega državljana Republike Slovenije. Mnogi ljudje ga pogovorno imenujejo osnovno zavarovanje, kar je po eni strani pravilno, saj zagotavlja osnovo za vse nadaljnje vrste zavarovanj, predvsem dopolnilnega zavarovanja. Namreč, če nimate urejenega obveznega zavarovanja, ne morete skleniti dopolnilnega zavarovanja. Do dopoljnjenega 18. leta starosti so mladostniki zavarovani preko [...]

Je dodatno zavarovanje tudi dopolnilno zavarovanje?

Dodatno zavarovanje je izraz, s katerim mnogi ljudje enostavneje ali bolj po domače imenujejo dopolnilno zavarovanje, kljub temu pa to ni enako zavarovanje. Določene zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnični pripomočki namreč presegajo delež oz. višino zneska, katerega krije obvezno zavarovanje, zato je pomembno ter v dobrobit zavarovanca, da si uredi tudi dodatno oz. dopolnilno zavarovanje. [...]

Kdaj je najbolje skleniti dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno (oz. mnogokrat tudi dodatno) zavarovanje je priporočljivo skleniti ob izgubi statusa dijaka oz. študenta po 18. letu starosti, če se odločite odpreti s.p. in/ ali po dopolnjenem 26. letu starosti, četudi še uveljavljate status študenta. V nasprotnem primeru boste primorani sami poravnati razliko med višino zneska določene zdravstvene storitve, zdravil ali medicinsko-tehničnih pripomočkov in [...]

Vse o dopolnilnem zavarovanju

Dopolnilno zavarovanje je ena izmed vrst prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, katero uravnava vrzel med zneskom določene zdravstvene storitve in zneskom, ki je poravnan iz naslova obveznega zavarovanja. Dopolnilno zavarovanje si lahko uredi vsak državljan Republike Slovenije po svoji presoji, ko dopolni 18. let oz. po 26. letu starosti, če do takrat še uveljavlja status študenta. Medtem, [...]

Razmerje kritja med osnovnim in dopolnilnim zavarovanjem

Zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji je sestavljeno iz obveznega in dopolnilnega zavarovanja. Mnogokrat se nam poraja vprašanje »V kolikšni meri nam določeno zdravstveno storitev krije obvezno in v kolikšni dopolnilno zavarovanje?« Enostaven odgovor bi se na tem mestu glasil, da je delež kritja iz obveznega in delež kritja iz dopolnilnega zavarovanja odvisen od vrste in/ali obsega [...]